Záhadný most

Most, obyvateľmi ostrova Brač, zvaný most Franca Josefa, je postavený na vrchole útesu Veliki Dolac. Na ostrove Brač sa v súčastnosti nenachádza žiaden prameň pitnej vody. Predpokladá sa však, že tade kedysi pretekala veľká rieka. Most bol postavený v období rakúskej vlády a dnes je z neho zaujímavá pešia terasa.