Poustevná Blaca

Bývalý poustovnícky kláštor Poustevná Blaca je prírodný a kulturologický fenomén, a ja obľúbeným výletným miestom obyvateľov ale aj turistov na ostrove Brač. Poustovná Blaca je komplex budov, ktoré by sa akoby vynárali z balvanov, ktoré dominujú krajine. Kláštor založili na južnej strane ostrova v 16. storočí polijickí duchovní hlaholiti. Jeho predchodcom bola upravená jaskyňa. Na príkrej skále poustevníci dostavali kostol s kláštorom obytné a hospodárske budovy, a lesy pretvorili na vinohrady a olivové háje. Dnes je z poustevné múzeum s knižnicou,hvezdárňou a cennou astronomickou zbierkou. O pustevnú Blaca sa stará Kultúrne centrum Brač.