Ložišća

Toto miesto na ostrove Brač je príkladom typického stavebníctva dalmácie a je prepletené ľudovou architekúrou. Dominantou mesta je zdobená zvonica farského kostola sv. Jana a Pavla. V historickom slohu ho vyprojektoval sochár Ivan Rendić.