Donji Humac – Kopačina

Donji Humac sa nachádza sedem kilometrov od mestečka Sumartin a patrí k najstarším osýdleniam na Brači. Väčšina jeho domov je postavená z kameňa a pokrytá kamennými doskami. V taverne ktorá sa tam nachádza je možné ochutnať rôzne špeciality ostrova Brač. Nachádza sa tam aj vitrína s nálezmi z jaskyne Kopačina, ktorá sa považuje za kolísku života na ostrove Brač. Táto jaskyňa sa nachádza 20 minút chôdze severozápadne od taverny.